กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-กำหนดการสอนวิชาการงานฯ ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ป.2-ป.6


2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6


3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-กำหนดการสอนวิชาภาษาจีน ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (ครูต่างชาติ)
-กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (ครูไทย)


4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-กำหนดการสอนวิชาภาษาไทยป.1-ป.6


5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-กำหนดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1 และ ป.4
-กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6


6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-กำหนดการสอนวิชาดนตรี ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชาทัศนศิลป์ ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชานาฏศิลป์ ป.1-ป.6


7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
-กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1-ป.6


8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
-กำหนดการสอนวิชาพลศึกษา ป.1-ป.6
-กำหนดการสอนวิชาสุขศึกษา ป.1-ป.6

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่