กิจกรรมเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกับกิจกรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิผู้อื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกับกิจกรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิผู้อื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมฯและมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน โดยมี นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นผ่านเครื่องมือชุดสื่อการเรียนรู้ อาทิ คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น และชุดสื่อการเรียนรู้เกมเคารพสิทธิผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน เกมบิงโกสิทธิ และเกมการ์ดพลังสิทธิ รวมถึงเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการผลักดันค่านิยมการเคารพสิทธิผู้อื่น ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ลดความขัดแย้ง รู้จักหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้สิทธิของตนด้วยการเคารพสิทธิของผู้อื่น อีกด้วย

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่