คลังภาพกิจกรรม

นักเรียนร่วมงาน"ถนนสายวิทยาศาสตร์ 2561" ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เชิญชวนให้โรงเรียนนำนักเรียนพร้อมครู ร่วมกิจกรรม "ถนนสายวิทยาศาสตร์ 2561" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม (MOU) ระหว่าง Seoul Shinyongsan Elementary School กับโรงเรียนพญาไท

วันที่ 9 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะครู นักเรียนจาก Seoul Shinyongsan Elementary School ประเทศเกาหลี ตามที่โรงเรียนพญาไทได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลี (An Exchange Program with an Elementary School in Bangkok:Seoul Shinyongsan Elementary School) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนเกาหลีจำนวน 18 คน และครูชาวเกาหลีจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพญาไท ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมทั้งพิธีทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทจัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 ลูกเสือสำรองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไท โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day 2017

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหาร จากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(แห่งประเทศไทย)ภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 โดยได้รับเกียรติจากดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศธจ.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทโดยสายชั้นปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "ธรรมสวัสดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนนับถือได้เหมาะสมตามวัย

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่าย English Day Camp 2017 สำหรับนักเรียนโครงการ MEP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่