ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากประเทศเกาหลี

ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากประเทศเกาหลี

วันที่ 9 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะครู นักเรียนจาก Seoul Shinyongsan Elementary School ประเทศเกาหลี ตามที่โรงเรียนพญาไทได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-เกาหลี (An Exchange Program with an Elementary School in Bangkok:Seoul Shinyongsan Elementary School) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนเกาหลีจำนวน 18 คน และครูชาวเกาหลีจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพญาไท ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่