โรงเรียนพญาไท รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

พิมพ์

ขณะนี้ปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 แล้วครับ

 

std62

 

 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

1. นักเรียนชั้น อนุบาล 1 MEP ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 MEP }

2. นักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปกติ ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปกติ }

3. นักเรียนชั้น ป.1 MEP ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 MEP }

4. นักเรียนชั้น ป.1 ปกติ ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปกติ }

5. นักเรียนชั้น ป.1 การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 การศึกษาพิเศษ }

6. ประกาศเพิ่มเติมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักเรียนของท่านเข้าเรียน หากตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนด