พระครูศรีธรรมสารวิโรจน์

พระครูศรีธรรมสารวิโรจน์
สอนระดับชั้น ป.5

zxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdas

zxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasd aszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdas daszxZxZxZXZx x ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sd asdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sd asdasdaszxZxZ xZXZxx ZDdsad sdas dasdasz xZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszx ZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasda sdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasda  sdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdasz xZxZxZXZxx ZDdsa d sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasd asdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdaszxZxZxZXZxx ZDdsad sdasdasdas

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่