โครงสร้างเวลาเรียน ปี 2560

โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560  { ดาวน์โหลด }

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560  { ดาวน์โหลด }

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560  { ดาวน์โหลด }

 

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่