ยินดีต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
และพิธีลงนามใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ยินดีต้อนรับผอ.จันทนา ทองศรีงาม
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ด้วยความยินดียิ่ง

Hot Issue

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ

FB โรงเรียนพญาไท

YouTube โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียนพญาไท

** หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาตามความเหมาะสม

 

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่