กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อชั้นม.1 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ,โรงเรียนราชวินิตมัธยม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่