ทำเนียบผู้บริหาร

1.นายสำเนา ช่วยวงศ์ญาติ พ.ศ. 2484

2.นายวิชัย ไวชนะ พ.ศ. 2484-2492

3.นายสง่า พาวงษ์ พ.ศ. 2492-2494

4.นายโสม รอดลอยทุกข์ พ.ศ. 2494-2496

5.นายเสถียร ประโมจนีย์ พ.ศ. 2496-2497

6.นายอรุณ สิทธิพาที พ.ศ. 2497-2502

7.นายบริพัตร พงษ์ธานี พ.ศ. 2502-2506

8.นางศรีสวัสดิ์ รัตนวราห พ.ศ. 2506-2530

9.นางสาวทองคำ ผดุงศุข พ.ศ. 2530-2534

10.นายวิศิษฎ์ กมลานนท์ พ.ศ. 2534-2537

11.นายวีรสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์ พ.ศ. 2537-2542

12.นายสำราญ เจริญพักตร์ พ.ศ. 2542-2546

13.นางแสงระวี วาจาวุทธ พ.ศ. 2546-2549

14.นายบัณฑิต พัดเย็น พ.ศ. 2549 - 2557

15.นายอำนวย พุทธมี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่